Tag: Pedro Castillo

पेरू के निर्वाचित राष्ट्रपति बने पेड्रो कैस्टिलो

लीमा| पेरू के राष्ट्रीय चुनाव ज्यूरी ने आधिकारिक तौर पर प्रेडो कास्टिलो को नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया है।